• Wijzigingen doorgeven

  De ledenadministratie zorgt ervoor, dat de verschillende commissies binnen FC Boshuizen en de KNVB District West 2 over de juiste persoonsgegevens beschikken. Adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer, aanmeldingen, afmeldingen etc. dienen altijd (persoonlijk of schriftelijk) te worden doorgegeven aan de ledenadministratie voor zover u die niet zelf kunt aanpassen in de voetbal.nl app van Boshuizen. Het is dus niet voldoende als een eventuele verandering alleen aan de leider of trainer wordt doorgegeven.

   

  Met vragen over de (betaling van) contributie kunt u ook contact opnemen met de ledenadministratie per e-mail aan:  a.dreef@casema.nl

   

          Ledenadministratie Boshuizen
          Postbus 556
          2300 AN Leiden

  Vermeld uw KNVB lidcode en/of geboortedatum om vergissingen te voorkomen.