Wijziging doorgeven

Wijzigingen doorgeven

De ledenadministratie zorgt ervoor, dat de verschillende commissies binnen FC Boshuizen en de KNVB District West 2 over de juiste persoonsgegevens beschikken.

Adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer, aanmeldingen, afmeldingen etc. dienen altijd (persoonlijk of schriftelijk) te worden doorgegeven aan de ledenadministratie voor zover u die niet zelf kunt aanpassen in de voetbal.nl app van Boshuizen. Het is dus niet voldoende als een eventuele verandering alleen aan de leider of trainer wordt doorgegeven.

Met vragen over de (betaling van) contributie kunt u ook contact opnemen met de ledenadministratie per e-mail aan: ledenadministratie@fcboshuizen.nl

of schriftelijk naar:

Ledenadministratie Boshuizen
Postbus 556
2300 AN Leiden

Vermeld uw KNVB lidcode en/of geboortedatum om vergissingen te voorkomen.