• Zonder sponsoren geen FC Boshuizen!  Al vanaf het begin van dit jaar hebben een aantal leden onder leiding van Frans Stouten zich ingespannen om een nieuwe sponsorcommissie in te stellen. Het doel is de sponsoractiviteiten verder te versterken en het contact met bestaande sponsoren goed te onderhouden en om nieuwe sponsoren te werven.

  Met oud-voorzitter Dick Barnhoorn van GHC en de Sleutels prijst FC Boshuizen zich gelukkig dat een van de prominente gezichten uit de Leidse voetbalgebeuren terugkeert naar de velden aan de Boshuizerkade. Dick is een stimulerende persoonlijkheid met veel kennis van bestuurlijke en organisatorische zaken en dat is zeker in het voordeel van onze club.

  Hoog tijd om de voorzitter van de sponsorcommissie aan je voor te stellen: Dick Barnhoorn.

  In 1963 kwam hij in Leiden wonen en in 1968 trouwde hij met Mia. Zij zijn de trotse (groot)ouders van één dochter en twee kleinzonen van 17 en 21 jaar.

  Hij begon zijn loopbaan als metselaar maar vrij spoedig trad hij in dienst van het GAK (thans UWV) waar hij 25 jaar werkte, waarvan de laatste 10 jaar als adjunct manager facilitairbedrijf van de regiokantoren Leiden, Alphen a/de Rijn en Gouda. Dick is al een aantal jaren met pensioen en hij geniet van zijn vrije tijd.

  Dick begon zijn sportieve loopbaan als voetballer en keeper bij vv Rouwkoop (Voorschoten) en L.V.V. De Sleutels, en maakte hij met die clubs afwisselend degradatie’s en kampioenschappen mee balancerend tussen de LVB en de 4de klasse KNVB.

  Na een langdurige knie blessure, stapte hij over naar het vrijwilligerswerk bij De Sleutels. De eerste paar seizoenen als begeleider van het eerste elftal en op de zaterdagochtend de lijnen kalkend op het hoofdveld. Vrij spoedig werd hij gevraagd of hij in het bestuur wilde plaats nemen bij De Sleutels en werd hij tweede voorzitter met als opdracht een jeugdafdeling van de grond te krijgen en een pr commissie in te richten.

  Dankzij zijn inzet, en later met hulp van vele vrijwilligers/sters kwam de jeugdafdeling van de grond. Op een gegeven moment had de Sleutels van alle leeftijden dubbele teams. Zelfs op zondag had die club ukkenvoetbal. Zij waren toen al hun tijd ver vooruit. Ook met de bouw van een jeugdhonk, was De Sleutels één van de eerste in Leiden

  Al spoedig bleek dat het PR gebeuren hem op het lijf was geschreven, en was hij inmiddels tot 1ste voorzitter gekozen. Beide functies heeft Dick tientallen jaren vervuld! Op een gegeven moment had De Sleutels, ruim 250(!!) reclamebord/sponsors. De mensen die bij de Sleutels op bezoek kwamen keken hun ogen uit. Hoe was dit mogelijk bij een vierde klasser? Dat was het resultaat van zijn inzet voor de club en een uitgebreid netwerk van relaties zowel in Leiden als daarbuiten.

  In 2003 werd Dick geconfronteerd met grootse plannen van de toenmalige wethouder Alexander Pechtholt om de voetbalsport in Leiden, gezond te maken en een nieuw leven in te blazen. Hieruit is de fusievereniging GHC ontstaan van de clubs: VCL en De Sleutels. GHC groeide in het begin uit tot ruim 600 leden. Maar na een kleine  tien jaar van haar bestaan, was het nieuwe van de vereniging er wel van af. Uiteindelijk betekende dit in 2016 het einde van GHC. Zijn PR functie bij GHC resulteerde in maar liefst 350 reclame/sponsorborden. De borden hingen tot vierhoog in stellages!

  De maatschappelijke waardering voor zijn vrijwilligerswerk kwam tot uiting met een koninklijke onderscheiding van Hare Majesteit de Koningin als lid in de orde van Oranje-Nassau, en werd hij beloond het ere-voorzitterschap van De Sleutels en GHC. Daarnaast werd hij door de KNVB benoemd tot lid van verdienste met een gouden speld, en van de Leidse Sport Federatie (LSF) ontving hij de ereprijs vanwege zijn inzet als vrijwilliger.

  Hoe kwam Dick nu terecht bij FC Boshuizen?

  Terwijl hij van zijn pensioen genoot werd hij benaderd door Frans Stouten met de vraag of hij er wat voor voelde om iets in PR te doen voor FC Boshuizen. Frans, vertelde hem dat de club dringend verlegen zat [zit] om vrijwilligers. Over dat verzoek moest Dick eerst wel nadenken daar hij ruim 38 jaar voorzitter en pr-werk wel genoeg vond. Maar goed na een tweede verzoek van Frans, en een gesprek met het bestuur wilde hij de uitdaging aangaan.

  De tijd zit FC Boshuizen uiteraard niet mee, maar dit maakt de uitdaging alleen maar boeiender. Hij is Januari van dit jaar aan zijn taak begonnen, en de eerste resultaten zijn zichtbaar op het nieuwe hoofdveld. Hij waardeert het ten zeerste dat er een paar vrijwilligers behulpzaam zijn met diverse diensten rond om het hoofdveld.

  Tot zover zijn cv, hij hoopt op een fijne samenwerking met de leden van FC Boshuizen.

  En tot slot zijn advies aan de leden KOOP bij onze sponsoren, voor wat hoort wat! En mochten jullie een bedrijf of iemand weten die best iets wil betekenen voor FC Boshuizen, geef het gerust aan Dick door. Hij gaat er graag mee aan de slag.

  Dick Barnhoorn; PR-Cie FC Boshuizen

  d.barnhoorn@servirex.nl

  Mobiel 06-46307584