• Net als andere voetbalverenigingen in het corona tijdperk merkt FC Boshuizen dat de inkomsten sterk onder druk staan.

    In deze nare periode verwacht de club dat haar leden FC Boshuizen financieel blijven steunen. Een punt van aandacht daarbij is het achterblijven van de contributie-inkomsten. Van de door ClubCollect verstuurde facturen is een aanzienlijk aantal nog volledig onbetaald gebleven, waarvan het merendeel zelfs niet hebben ingelogd om hun betaalverzoeken van ClubCollect in te zien!

    Om die reden heeft het bestuur de betreffende leden een email (of een WhatsApp bericht ) gestuurd met het dringende verzoek de termijnen van de achterstallige contributie te voldoen.

    Het Bestuur van FC Boshuizen