Overschrijven

Overschrijven

Hoe gaat het in zijn werk?

Leden die overschrijving willen aanvragen naar een andere vereniging moeten dit uiterlijk 31 mei melden aan de ledenadministratie@fcboshuizen.nl of de secretaris@fcboshuizen.nl.

Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging met zijn/haar relatienummer. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet door de nieuwe vereniging.

Indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan accorderen wij uw verzoek tot overschrijving uiterlijk 15 juni; de sluitingsdatum als vastgesteld door de KNVB voor overschrijving van amateurs.

Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.

Een speler die wil overschrijven, gaat naar een andere vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

Als de aanmelding is goedgekeurd, wordt de speler direct overgeschreven. De speler kan uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per e-mail een bevestigingsbericht.

  • Als Sportlink Club de overschrijving blokkeert, geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.
  • Als een contractspeler naar een amateurvereniging gaat, krijg hij de melding dat hij contact moet opnemen met de bond. De overschrijving kan op dat moment niet meer verder worden behandeld. De aanvragen voor deze overschrijving dienen apart als e-mail te worden verstuurd naar overschrijvingen@knvb.nl.

FC Boshuizen gaat pas akkoord met overschrijving indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Dat betekent dat volledige contributie en eventuele boetes moeten zijn voldaan én alle in bruikleen verstrekte materialen (zoals bijvoorbeeld tenue, trainingspak, tas en dergelijke) moeten zijn ingeleverd.

Wanneer niet aan die verplichtingen is voldaan volgt een blokkade.

Blokkade?

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

• Tot het begin van de overschrijvingsperiode is, in principe, alleen overschrijving mogelijk binnen de categorie-B. De betreffende speler moet voldoen aan de financiële verplichtingen. De betreffende speler moet zijn afgemeld bij de oude vereniging. De overschrijving wordt nu direct goedgekeurd.
• De oude vereniging is niet akkoord, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. De vereniging legt een blokkade vast in Sportlink Club. Als het lid alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd. Dan volgt de goedkeuring van de overschrijving.
• Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A). Buiten de overschrijvingsperiode (in de dispensatieperiode) moet via Sportlink Club worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Het aanleveren van de benodigde documentatie verloopt nu ook via Sportlink Club. Je selecteert de dispensatiereden die van toepassing is. Voegt de benodigde documenten toe. En een eventuele opmerking voor de bond.