• Leden die besloten hebben hun lidmaatschap op te zeggen, wordt nadrukkelijk aangeraden dit via de website doen. Zie de link Lidmaatschap -> Opzeggen. Het lidmaatschap moet per email uiterlijk 31 mei zijn opgezegd.  Na deze datum is contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Mondeling opzeggen of opzeggen via leiders of trainers is niet mogelijk. fc Boshuizen gaat pas akkoord met de opzegging indien aan alle financiele verplichtingen is voldaan.