Nieuws

OPROEP BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING

18 oktober 2021

De leden van FC Boshuizen worden uitgenodigd tot het bijwonen van een bijzondere Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden in ons Clubgebouw op:

VERZET NAAR MAANDAG 1 NOVEMBER

Woensdag 27 oktober, aanvang 20.00 uur.
De vergadering is helaas voorbehouden aan volwassen leden en ouders van jeugdleden die beschikken over een bewijs van vaccinatie. De agenda is te vinden in de kantine. Het bestuur hoopt op een grote opkomst.

Namens het bestuur,
Joop von Oven, voorzittter