• Nieuwe website fc Boshuizen

  • Met ingang van 19 januari is de nieuwe website online. De indeling van de nieuwe website komt grotendeels overeen met de oude website. Op- en aanmerkingen over de nieuwe website kun je sturen naar webmaster@fcboshuizen.nl

    Naar aanleiding van de binnengekomen reacties kunnen er nog aanpassingen plaatstvinden.