Aanmelden als lid of trainer/leider

Indien u of uw kind bij FC Boshuizen wil komen voetballen kunt u het inschrijfformulier online invullen. Dit formulier is ook in te vullen indien u trainer of leider wilt worden van een team. Dan bij het invullen de optie ‘niet-spelend lid’ kiezen en in de opmerkingen graag vermelden om welk team het gaat.

Indien u eerst meer informatie wilt over het voetballen bij FC Boshuizen kunt u contact opnemen. De coördinator zal e.e.a. met u afstemmen over mogelijkheden tot teamindeling en trainingstijden.

Potentiële jeugdleden mogen eerst drie keer vrijblijvend meetrainen, waarna zij een keuze maken om wel of geen lid te worden.

Potentiële leden die in de afgelopen 3 jaar of korter geleden lid zijn geweest van een andere voetbalvereniging dienen eerst via de KNVB overschrijving aan te vragen (zie ‘overschrijven’ onderaan deze pagina).

Nieuwe leden ouder dan 16 jaar dienen een kopie van een legitimatiebewijs bij te voegen.

Als u zich wilt aanmelden als ondersteunend lid of donateur dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Contributie

Voor het seizoen 2020-2021 gelden de volgende contributiebedragen:

Senioren

Vanaf 18 jaar

Jeugd JO19 t/m JO11

Geboortejaar 2002-2010

Jeugd JO10 t/m JO8

Geboortejaar 2011-2013

Jeugd JO7 /JO6

Geboortejaar 2014-2015

Contributie 1)
Kledingtoeslag 2)
Totaal incasso

1) Vanaf het 3e jeugdlid uit één gezin (wonend op hetzelfde adres) geldt een korting van 50% op het contributiebedrag. Inbegrepen in de contributie zijn verzekering en afdracht KNVB.

2) Voor de jeugd geldt een kledingtoeslag als bijdrage voor het kledingplan. (nog niet van toepassing)

3) Nieuwe leden in de categorie JO10 en jonger hoeven hun eerste voetbaljaar geen contributie te betalen. Wel betalen zij de kledingtoeslag. Het gaat om jongens en meisjes die geboren zijn in 2011 t/m 2015. Het geldt voor alle jongens en meisjes in deze geboortejaren die zich vanaf nu aanmelden als voetballend lid.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Wordt men na september lid, dan betaalt men naar evenredigheid contributie:

  • Inschrijving in juli/augustus/september: volledige jaarcontributie
  • Inschrijving in oktober/november/december: ¾ van jaarcontributie
  • Inschrijving in januari/februari/maart: ½ van jaarcontributie
  • Inschrijving in april: ¼ van jaarcontributie
  • In de periode 1 mei t/m 30 juni vindt inschrijving plaats vanaf de datum 1 juli.

De contributie behoort jaarlijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.

De contributie wordt namens FC Boshuizen geïnd door het bedrijf Club Collect. Zij bieden de mogelijkheid om in één keer of in termijnen te betalen via iDEAL. Contante betaling is niet mogelijk.

Wanneer de betaling van het verschuldigde bedrag problemen oplevert, kan er contact worden opgenomen met NIKKI voor een afbetalingsregeling. De jaarlijkse contributie moet uiterlijk 1 oktober betaald zijn wanneer deze niet in termijnen wordt betaald. Leden die op die datum nog niets betaald hebben, of geen afspraken hebben gemaakt voor een betalingsregeling, krijgen een speel- en trainingsverbod totdat de contributie is betaald. Leden die op 1 december nog contributieschuld hebben, komen in aanmerking voor een traject bij een incassobureau en uiteindelijk royement, dit ter beoordeling van het bestuur. Hetzelfde geldt voor leden die tijdens het seizoen lid zijn geworden en na 3 maanden na inschrijving nog niets betaald hebben, of geen afspraak hebben gemaakt voor een betalingsregeling.

In alle gevallen blijft de contributieschuld openstaan waardoor lid worden van een andere voetbalvereniging niet mogelijk is.

Bij vragen over de contributie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Ondersteuning via Stichting Leergeld of Jeugdfonds Sport en Cultuur

Wanneer je problemen verwacht bij het betalen van de contributie biedt de gemeente Leiden een paar mogelijkheden voor ondersteuning.

Hierover kunt u informatie vinden op de volgende websites:

Doorgeven adreswijzigingen

Uw wijzigingen in de contactgegevens kunt u doorgeven via de ledenadministratie. Omdat wij in de communicatie zoveel mogelijk gebruik maken van email is de registratie van een actueel email adres ook van belang.

Afmelden als lid

Het lidmaatschap is altijd geldig tot en met het eind van het voetbalseizoen en kan niet tussentijds beëindigd worden. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij met inachtneming van 1 maand opzegtermijn wordt opgezegd. Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie.

Uw opzegging dient dus uiterlijk 31 mei binnen te zijn bij de ledenadministratie.

Opzeggingen bij leiders, trainers, bestuurders of andere vrijwilligers worden niet geaccepteerd. Voor leden die niet schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie opzeggen en derhalve vermeld blijven in de ledenadministratie voor het (volgende) seizoen, blijft de contributieregeling voor het gehele seizoen onverkort van kracht.

Overschrijven

De overschrijving bij de KNVB naar een andere club kan volledig digitaal via Sportlink worden afgehandeld.

Overschrijven van FC Boshuizen naar een andere vereniging

Zodra een speler in de overschrijvingsperiode (van 5 maart tot en met 15 juni) wil spelen bij een andere voetbalvereniging, dan meldt hij zich bij de nieuwe vereniging. Daar geeft hij zijn/haar KNVB-relatienummer (staat op de spelerspas) door. Met dit KNVB-relatienummer vraagt de nieuwe vereniging dan via Sportlink toestemming aan de bestaande vereniging. Als er nog bedragen openstaan (zoals boetes en/of contributiebetalingen) of kleding nog niet is ingeleverd, dan brengt FC Boshuizen een financiële blokkade aan. Zodra de achterstallige betalingen zijn voldaan en/of de kleding is ingeleverd, wordt de nieuwe vereniging digitaal geïnformeerd dat de overschrijving is goedgekeurd. Vanaf dat moment is de overschrijving voltooid.

Overschrijving naar FC Boshuizen toe

Wil je overschrijven naar FC Boshuizen, dan is allereerst het lidmaatschap bij FC Boshuizen belangrijk. Pas na volledige online invulling van het inschrijfformulier kan de overschrijving naar FC Boshuizen worden gestart.

Ben je de afgelopen 3 jaar of korter lid geweest van een (andere) voetbalvereniging, dan kan na opgave van het KNVB-relatienummer (staat op de spelerspas) de digitale overschrijvingsprocedure via Sportlink worden gestart. Dit loopt ook via het online formulier.

FC Boshuizen zal de inschrijving/overschrijving van een andere vereniging naar FC Boshuizen verder afhandelen met de KNVB.

Overschrijven van selectiespelers van en naar een andere vereniging kan tot uiterlijk 15 juni voor het nieuwe seizoen. Indien een overschrijvingsverzoek na 15 juni wordt ingediend, zal dit door de KNVB worden behandeld als een verzoek om dispensatie en gelden restricties. Overschrijven van niet-selectiespelers kan gedurende het gehele voetbalseizoen.

Voor meer informatie over overschrijven kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.