• Jeugd

  In de afgelopen jaren heeft FC Boshuizen door een gebrek aan vrijwilligers al haar jeugdteams zien verdwijnen. Vanaf 2019-2020 mag FC Boshuizen zich weer verheugen in belangstelling van jeugdspelers. Dat heeft er toe geleid dat er dit seizoen weer is begonnen met een ON19-1 elftal en er net geen voldoende spelers waren voor een ON19-2. Op dit moment zijn er voor de meeste leeftijdscategorieën zijn geen wachtlijsten voor de 2020-2021 competitie. Wij kunnen dus jeugdspelers aan die op een wachtlijst bij een andere vereniging staan. Wij hanteren voor de wachtlijsten een postcodebeleid (postcode Leiden-Zuidwest gaat voor andere postcodes) en gezinsleden van leden en sponsors krijgen voorrang. Elk seizoen zijn er weer veel vrijwilligers nodig. Indien gezinsleden actief willen worden als trainer en/of coach krijgen kinderen daarom ook voorrang op de wachtlijst.

  Kinderen moeten minimaal 5 jaar zijn om trainingslid te worden en minimaal 6 jaar om in een team op zaterdag competitiewedstrijdjes te kunnen spelen.

  Op het aanmeldformulier kunt u bij "Opmerkingen" o.a. aangeven:

  • of en welke gezinsleden lid zijn van FC Boshuizen,
  • of kinderen vanaf 6 jaar als er plek is in een team willen of (voorlopig) alleen willen trainen,
  • met welke vriend/vriendin (van hetzelfde geboortejaar) indeling, indien mogelijk, gewenst is,
  • of u als ouder iets voor de club wil/kan betekenen als trainer/coach, scheidsrechter, sponsor, of...

  Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist


  Machtiging
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan FC Boshuizen om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per maand*/ kwartaal*/ half jaar*/ jaar*, inschrijfgeld €10,00, boetes en eigen bijdrages voor activiteiten automatisch af te schrijven. De contributie wordt op de 27ste van de maand afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal FC Boshuizen de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.
  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. secretariaat FC Boshuizen of via secretaris@fcboshuizen.nl


  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor FC Boshuizen van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoponsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.

  Via onderstaande knop komt u op de KNVB website met het aanmeldformulier voor FC Boshuizen.

  LET OP: een aanmelding is nog geen inschrijving. Als er plaats is (lees hieronder verder) volgt na aanmelding de inschrijving. Als er nog geen plaats is wordt uw zoon/dochter op de wachtlijst geplaatst tot er wel plaats is.

  Aanmelden bij fc Boshuizen!

 • Indien er plaats is

  Na aanmelding ontvangt u, indien er plaats is en er geen andere belemmeringen zijn, het inschrijfformulier. Op het inschrijfformulier plaats u uw handtekening. Bij het inschrijfformulier voegt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van het aankomde jeugdlid en een recente (digitale) pasfoto (verplicht voor leden vanaf 12 jaar voor de digitale spelerspas).

  Indien het aankomde jeugdlid eerder lid is geweest van een andere voetbalvereniging moet op het inschrijffornulier het KNVB relatienummer worden vermeld (of de vereniging waar men het laatst lid is geweest). Is het aankomende jeugdlid minder dan 3 jaar geleden lid geweest van een andere voetbalvereniging dan is voor overschrijving akkoord nodig van de oude vereniging.

  De jeugd wordt ingedeeld op geboortejaar. Kinderen vanaf 5 jaar worden ingedeeld bij de JO7 (Jeugd Onder 7). De JO7 traint 1 keer per week en speelt af en toe onderlinge wedstrijdjes. Vanaf 6 jaar kunnen kinderen, als er plek is en het past, meedoen met de JO8 competitie.

  Vanaf de JO8 (Jeugd Onder 8) wordt op zaterdag competitie gespeeld. Jeugdteams trainen 1 keer per week; selectieteams trainen 2 keer per week. Indeling samen met vriend/vriendin is alleen mogellijk indien van hetzelfde geboortejaar, indien het verzoek van beide kanten komt én beiden bereid zijn om op hetzelfde/laagste niveau te spelen.

  Trainingstijden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van velden en vrijwillige trainers en worden vlak voor de aanvang van het seizoen bekend gemaakt.

  Voor competitiespelende leden stelt de vereniging een tenue beschiknaar (shirt en broek). en er plaats is.