Contributie

Contributie

Contributie inning

De club onderscheidt verschillende leeftijdsgroepen en contributiebedragen. De leden betalen contributie per seizoen dat loopt van 1 juli van enig jaar t/m 30 juni van het opvolgende jaar. De contributie wordt via ClubCollect geïnd. Voor alle contributiebedragen is een machtiging voor automatisch incasso verplicht.

Als lid heb je alle vrijheid door te kiezen voor betaling ineens of een gespreide betaling. Met ClubCollect kun je er namelijk voor kiezen om in termijnen te betalen.

Voorafgaand aan iedere afschrijving ontvang je ook een vooraankondiging. Zo ben je altijd op de hoogte en kun je ervoor zorgen dat er voldoende saldo op je bankrekening staat.

Leeftijdsgroep  Jaarcontributie
1 termijn 2 termijnen 3 termijnen  4 termijnen
6 – 7 € 125 € 125 € 63 € 42 € 31
8 – 9 € 125 € 125 € 63 € 42 € 31
10 – 11 € 150 € 150 € 75 € 50 € 38
12 – 13 € 150 € 150 € 75 € 50 € 38
14 – 15 € 150 € 150 € 75 € 50 € 38
18 – 19 € 175 € 175 € 88 € 58 € 44
20 – 21 € 175 € 175 € 88 € 58 € 44
22 – 23 € 200 € 200 € 100 € 67 € 50
Senioren_Veld € 200 € 200 € 100 € 67 € 50
Senioren_Zaal € 200 € 200 € 100 € 67 € 50
Senioren_Veld_Zaal € 350 € 350 € 175 € 117 € 88

Indien je geen machtiging hebt afgegeven of indien het incasso om welke reden dan ook niet lukt, ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling van de contributie. In dat geval dien je de contributie over te maken op bankrekening NL74 INGB 0009 6018 82 onder vermelding contributie 2020-2021.

 

ClubCollect

ClubCollect verzorgt de facturering, inning en het versturen van herinneringsverzoeken van de contributie voor FC Boshuizen. Alle leden krijgen via e-mail of hun mobielnummer een betaallink toegestuurd door ClubCollect, waarna zelf de betaling geregeld dient te worden.

Voordelen voor het lid

Gemakkelijk
Ieder lid heeft een eigen betaalpagina en daarop kun je inloggen via de e-mail welke je hebt ontvangen. Hierin kun je jouw gegevens inzien of aanpassen en een betaalkeuze maken en ook zien of er betaald is of niet. Ook kun je een vraag stellen aan de penningmeester of aan de ledenadministratie.

In termijnen betalen
Als lid heb je alle vrijheid door te kiezen voor betaling ineens of een gespreide betaling. Met ClubCollect kun je er namelijk voor kiezen om in termijnen te betalen. Voorafgaand aan iedere afschrijving ontvang je ook een vooraankondiging. Zo ben je altijd op de hoogte en kun je ervoor zorgen dat er voldoende saldo op je bankrekening staat.

Veilig
De gegevens die FC Boshuizen aan ClubCollect verstrekt zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester en het clublid. Clubleden kunnen er op vertrouwen dat de gegevens veilig worden opgeslagen en nooit aan derden worden verstrekt.

Voordelen voor de Club
In één oogopslag kunnen we zien hoeveel is gefactureerd, betaald en openstaat. Op deze manier heeft de club een actueel inzicht in de status van de betalingen van contributienota’s en administratieve boetes. Leden betalen veilig via iDEAL of blijven gebruikmaken van het automatisch incasso. Bij een stornering wordt automatisch een nieuwe betaalmogelijk via de e-mail, sms en indien nodig per brief naar het clublid verzonden en met IDEAL is afletteren niet meer nodig. Door snel en eenvoudig te factureren is er een hoger percentage geslaagde inningen, een betere cashflow en een einde aan lastige inningstrajecten.

Betalingen
Wanneer het lid kiest voor termijnbetalingen, dan wordt een klein bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht: voor contributiebetalingen onder de € 150 is € 1, – per termijn, voor contributiebetalingen van € 150 of hoger is € 2, – per termijn.

Wanneer een termijn niet betaald is, dan wordt het lid dat niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan uitgesloten voor alle voetbalactiviteiten, dat wil zegt hij is niet meer speelgerechtigd en geen actief lid meer. Het lid krijgt aanmaning met boete van € 10,00.

Tussentijdse beëindiging lidmaatschap door FC Boshuizen. Hierbij wordt uitgegaan van een dringende reden, er is geen contributie teruggave.

Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap door een lid, afhankelijk van de reden, is ter beoordeling van het bestuur. Bij blessures minder dan 3 maanden, normale contributie. Bij blessures van 3 tot 8 maanden maximaal 50%. In de periode juli t/m december, maximaal 50 % teruggave en vanaf januari geen teruggave.
Bij blessures langer dan 8 maanden, dit ter beoordeling van het bestuur.

Bij vragen neem contact op
Voor meer informatie kun je terecht op www.clubcollect.com. Mocht je daarna nog vragen hebben, dan kun je altijd de ledenadministratie benaderen via a.dreef@casema.nl of contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@fcboshuizen.nl

 

Hoe werk betalen met ClubCollect?

Hier vindt u informatie over hoe u kunt betalen met ClubCollect.

Wanneer u lid bent van onze vereniging en contributie moet betalen dan staat u bij ons geregistreerd in Sportlink.

Sportlink is een administratief programma waarin alle leden van de KNVB zijn opgenomen. Van ieder lid staan hier de gegevens in vermeld als naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mail adressen en Iban-nummer etc.

Het is van belang dat alle gegevens correct zijn vermeld, als lid dient u alle wijzigingen dan ook door te geven aan de ledenadministratie, zodat de ledenadministratie de juiste gegevens bevat. U bent als lid zelf verantwoordelijk voor de juiste aanlevering!

Voor de inning van de contributie gaan wij uit van deze gegevens en die worden ook doorgegeven aan ClubCollect voor het op een juiste wijze factureren van de contributie en bijdrage kledingfonds. Ook eventuele boetes, (gele en rode kaarten) worden via ClubCollect geïnd.

Als alles goed vermeld staat dan krijgt u in juli een mail en/of sms met een inlogcode en een link naar ClubCollect. Het beginscherm ziet er uit zoals u in de afbeelding hieronder kunt zien:

Wanneer u correct heeft ingelogd dan ziet u uw eigen gegevens of die van uw kinderen en kunt u controleren of de alle gegevens correct zijn vermeld.

Zo ja dan hoeft u niets te wijzigen maar kan er wel gevraagd worden om het e-mail adres en het telefoonnummer te verifiëren. Dit hoeft maar 1 x gedaan te worden, alleen bij een wijziging dient het opnieuw te gebeuren.

In dit zelfde scherm ziet u wat het bedrag is dat betaald dient te worden en waaruit dat bedrag bestaat. Onder het bedrag kunt u kiezen hoe u wilt betalen en of u in termijnen wilt betalen. De keus om in termijnen te betalen is alleen mogelijk wanneer u de eerste keer een factuur wordt toegezonden. Er is een mogelijkheid om de factuur in 4 termijnen te betalen. Is de eerste termijn echter verstreken dan moet het bedrag in 3 termijnen betaald worden, enz.

Wanneer u gespreid wilt betalen is dat alleen mogelijk in combinatie met een machtiging voor een automatische betaling. Hiervoor worden € 2,00 extra kosten in rekening gebracht per termijn. Ook wanneer de afschrijvingen van de afgesproken termijnbetalingen niet plaats kunnen  door bijv. onvoldoende saldo dan worden daar kosten voor in rekening gebracht. Houdt u hier mee rekening en zorg voor voldoende saldo. En ook hier geldt dat het dus van belang is om ons de juiste gegevens te geven.

U kunt ook een pdf van uw factuur downloaden op deze pagina.

U kunt verder kiezen om in 1x te betalen via IDEAL betaling. Op de afbeelding hieronder ziet u waar u die keuze kunt maken.