• In verband met de achterstallige contributie heeft het bestuur de leden die hun contributie nog niet hebben betaald, een email via Club.Collect gestuurd met het verzoek hun achterstallige contributie binnen 14 dagen te voldoen. De betrokken leden wordt dringend verzocht hun email te openen en te lezen.