• Contributieverplichting:
  Er zijn nog steeds leden die hun contributie niet of onvolledig hebben betaald. Juridisch zijn
  clubleden ook in coronatijd verplicht tot betaling van de gehele contributie. Het voortbestaan
  van de club hangt daarvan af. 85% van de clubs houden hun leden aan die verplichting.

  Bestuursbesluit F.C. Boshuizen:
  Gezien de buitengewone omstandigheden heeft het bestuur van Boshuizen besloten om
  voor seizoen 2020 - 2021 alle leden een eenmalige korting op de contributie te geven van
  65,00 Euro. Voorwaarde is wel dat vóór 15 juni 2021 het resterende bedrag is betaald.
  Voor leden die de volle contributie voor dit jaar al hebben betaald wordt het teveel betaalde
  gecompenseerd aan het begin van het volgende seizoen.

  Heb je een betalingsprobleem?
  Neem dan per e-mail contact op met de penningmeester jaoven@xs4all.nl om een
  betalingsregeling af te spreken, we vinden zeker een passende oplossing.

  Incassobureau:
  Voor alle leden met een contributieschuld geldt: Laat je niets van je horen dan vervalt na 15
  juni 2021 de kortingsregeling. Na die datum wordt een incassobureau ingeschakeld voor het
  incasseren van de volledige contributie plus de incassokosten. Laat het dus zover niet
  komen.

  Lidmaatschap nieuwe seizoen
  Leden die na 15 juni 2021 nog een oude contributieschuld hebben openstaan zonder een
  betalingsregeling te hebben afgesproken zijn niet speelgerechtigd in het nieuwe seizoen.

  Hoe betalen?
  Je contributie betaal je via ClubCollect. Je hebt daarvoor eerder al een factuur en meerdere
  betalingsherinneringen ontvangen. Je kan het ook direct overmaken naar de clubrekening
  NL74 INGB 0009 6018 82 ten name van F.C. Boshuizen onder vermelding van je naam, op
  welk jaar of jaren de contributie betrekking heeft en in welk team je speelt.

  Vragen?
  Heb je na het lezen van dit bericht nog vragen? Stel die dan aan de penningmeester per e-
  mail jaoven@xs4all.nl of whatsapp 06-22410696.