• Contributie

  Je bent lid van FC Boshuizen als je bent aangemeld bij de KNVB. De club onderscheidt verschillende leeftijdscategorieën en contributieniveaus.

  De lidmaatschappen lopen per voetbalseizoen van 1juli – 30 juni. Ook bij tussentijdse opzegging ben je het volledige contributiebedrag verschuldigd. Het niet (tijdig) doorgeven van (adres)wijzigingen ontslaat je niet van de verplichting de contributie op tijd te betalen. De betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van de 1ste factuur.

  Bij inschrijving tot 31 december is men de volledige contributie verschuldigd, bij latere inschrijving wordt de halve contributie in rekening gebracht. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het seizoen wordt geen restitutie verleend. Ook bij schorsingen blijft de volledige contributie verschuldigd. Tussentijdse opzeggingen zullen door de ledenadministratie, onderbouwd met redenen, ter beoordeling aan het bestuur worden voorgelegd.

  Bij niet (tijdig) betalen van de contributie ontvang je een aanmaning. Als na meerdere aanmaningen de contributiebetaling uitblijft, dan wordt een speelverbod opgelegd en wordt een incassoprocedure gestart. De vereniging maakt dan aanspraak op een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten met een minimum van 40 euro (volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten). Voorts worden alle daaruit voortvloeiende procedurekosten op jou verhaald.

  Soms komt het voor dat door allerlei oorzaken sommige leden in betalingsproblemen komen en hun contributie niet op tijd kunnen voldoen. In die gevallen kunnen zij contact op te nemen met de secretaris@fcboshuizen.nl voor het zoeken naar een oplossing.

  Aan het einde van het seizoen en bij opzegging of overschrijving dient de speler alle in bruikleen verstrekte kleding te worden ingeleverd bij Frans Stouten. Indien de kleding niet of beschadigd wordt ingeleverd brengt de vereniging de schade in rekening en geldt het hierboven omschreven invorderingsbeleid.

  Contributie inning

  De leden betalen contributie per seizoen dat loopt van 1 juli van enig jaar t/m 30 juni van het opvolgende jaar. De contributie wordt via ClubCollect geïnd. Voor alle contributiesoorten is een machtiging voor automatische incasso verplicht.

  Indien je geen machtiging hebt afgegeven of indien het incasso om welke reden dan ook niet lukt, ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling van de contributie. In dat geval dien je de contributie over te maken op bankrekening NL74 INGB 0009 6018 82 onder vermelding contributie 2020-2021.

  Leeftijdscategorie Jaar Halfjaar Kwartaal
  O6-O7 125 62,5 31,25
  O8-O9 125 62,5 31,25
  O10-O11 150 75 37,5
  O12-O13 150 75 37,5
  O14-O15 150 75 37,5
  O16-O17 175 87,5 43,75
  O18-O19 175 87,5 43,75
  O20-O21 175 87,5 43,75
  O22-O23 200 100 50
  Senioren veld 200 100 50
  Senioren zaal 175 87,5 43,75
  Senioren veld zaal 350 175 87,5

   

 • ClubCollect

 • Sinds 2013 verzorgt ClubCollect de facturering, inning, herinnering van de contributie voor FC Boshuizen.

  Voordelen voor het lid

  • Het lid ontvangt een persoonlijke betaallink via e-mail, sms en indien nodig per brief.
  • Het lid ontvangt herinneringen via e-mail, sms en indien nodig per brief indien betaling uitblijft.
  • Het lid kan discreet kiezen voor gespreid betalen. Betalen kan in één keer of in termijnen. Betalingen worden voldaan via automatische incasso of iDEAL.
  • Wanneer het lid kiest voor termijnbetalingen, dan wordt een klein bedrag aan administratie-kosten in rekening gebracht: voor contributiebetalingen onder de € 150 is € 1,- per termijn, voor contributiebetalingen van € 150 of hoger is € 2,- per termijn.

   Voordelen voor de Club

  • In één oogopslag kunnen we zien hoeveel is gefactureerd, betaald en openstaat. Op deze manier heeft de club een actueel inzicht in de status van de betalingen van contributienota’s en administratieve boetes.
  • Leden betalen veilig via iDEAL of blijven gebruikmaken van de automatische incasso. Bij een stornering wordt automatisch een nieuwe betaalmogelijk via de e-mail, sms en indien nodig per brief naar het clublid verzonden en met IDEAL is afletteren niet meer nodig.
  • Door snel en eenvoudig te factureren is er een hoger percentage geslaagde inningen, een betere cashflow en een einde aan lastige inningstrajecten.

  Wat niet wijzigt is ons contributiebeleid: Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 seizoen en wordt telkens stilzwijgend met 1 seizoen verlengd, opzeggingen moeten binnen zijn voor 30 mei.

  Betalingen

  • Wanneer een termijn niet betaald is, dan wordt het lid dat niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan uitgesloten voor alle voetbalactiviteiten, dat wil zeggen hij is niet meer speelgerechtigd en geen actief lid meer. Het lid krijgt aanmaning met boete van € 10,00.
  • Tussentijdse beëindiging lidmaatschap door FC Boshuizen. Hierbij wordt uitgegaan van een dringende reden, er is geen contributie teruggave.
  • Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap door een lid, afhankelijk van de reden, is ter beoordeling van het bestuur. In de periode juli t/m december, maximaal 50 % teruggave, vanaf januari geen teruggave.
  • Bij blessures langer dan 8 maanden, donateur lidmaatschap ter hoogte van € 90,00. Bij blessures van 3 tot 8 maanden maximaal  50%. Bij blessures minder dan 3 maanden, normale contributie. Dit ter beoordeling van het bestuur.
 • Hoe werkt betalen met ClubCollect?

  Hier vindt u informatie over hoe u kunt betalen met ClubCollect.

 • Wanneer u lid bent van onze vereniging en contributie moet betalen dan staat u bij ons geregistreerd in Sportlink.

  Sportlink is een administratief programma waarin alle leden van de KNVB zijn opgenomen. Van ieder lid staan hier de gegevens in vermeld als naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mail adressen en Iban-nummer etc. 

  Het is van belang dat alle gegevens correct zijn vermeld, als lid dient u alle wijzigingen dan ook door te geven aan de ledenadministratie, zodat de ledenadministratie de juiste gegevens bevat. U bent als lid zelf verantwoordelijk voor de juiste aanlevering!

 • Voor de inning van de contributie gaan wij uit van deze gegevens en die worden ook doorgegeven aan ClubCollect voor het op een juiste wijze factureren van de contributie en bijdrage kledingfonds. Ook eventuele boetes, (gele en rode kaarten) worden via ClubCollect geïnd.

  Als alles goed vermeld staat dan krijgt u in juli een mail en/of sms met een inlogcode en een link naar ClubCollect. Het beginscherm ziet er uit zoals u in de afbeelding hieronder kunt zien:

 • Wanneer u correct heeft ingelogd dan ziet u uw eigen gegevens of die van uw kinderen en kunt u controleren of de alle gegevens correct zijn vermeld.

  Zo ja dan hoeft u niets te wijzigen maar kan er wel gevraagd worden om het e-mail adres en het telefoonnummer te verifiëren. Dit hoeft maar 1 x gedaan te worden, alleen bij een wijziging dient het opnieuw te gebeuren.

  In dit zelfde scherm ziet u wat het bedrag is dat betaald dient te worden en waaruit dat bedrag bestaat. Onder het bedrag kunt u kiezen hoe u wilt betalen en of u in termijnen wilt betalen. De keus om in termijnen te betalen is alleen mogelijk wanneer u de eerste keer een factuur wordt toegezonden. Er is een mogelijkheid om de factuur in 4 termijnen te betalen. Is de eerste termijn echter verstreken dan moet het bedrag in 3 termijnen betaald worden, enz.

  Wanneer u gespreid wilt betalen is dat alleen mogelijk in combinatie met een machtiging voor een automatische betaling. Hiervoor worden € 2,00 extra kosten in rekening gebracht per termijn. Ook wanneer de afschrijvingen van de afgesproken termijnbetalingen niet plaats kunnen  door bijv. onvoldoende saldo dan worden daar kosten voor in rekening gebracht. Houdt u hier mee rekening en zorg voor voldoende saldo. En ook hier geldt dat het dus van belang is om ons de juiste gegevens te geven.

  U kunt ook een pdf van uw factuur downloaden op deze pagina.

 • U kunt verder kiezen om in 1x te betalen via IDEAL betaling. Op de afbeelding hieronder ziet u waar u die keuze kunt maken.