• Huisregels

  Belangrijk voor het goed functioneren van een vereniging in het algemeen is dat iedereen zich houdt aan de geldende gedragsregels van de vereniging. Iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport.
  Leden verplichten zich te houden aan de "BASIS 11" Waarden & Normen van FC Boshuizen, onderstaande huisregels en de regels van de KNVB.

 • Algemeen

  • Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
  • Er wordt niet gescholden of gevloekt.
  • Geen enkele vorm van discriminatie wordt getolereerd.
  • Uitingen namens FC Boshuizen in de pers, op de website of andere media geschieden met respect voor de ander.
  • Je hebt respect voor andermans eigendommen en eigendommen van de club.
  • Vernieling, diefstal, bedreiging, mishandeling, drugs, wapenbezit en ander wangedrag wordt niet getolereerd.
  • Je houdt het complex van FC Boshuizen en van de tegenstander schoon en netjes.
  • Je ruimt je eigen rommel op en gebruikt daarvoor de aanwezige afvalbakken.
  • Je parkeert je auto, fiets, brommer of scooter op een daarvoor bestemde plek.
  • Het is alleen toegestaan de velden te betreden voor de trainingen en wedstrijden.
  • Alle spelers dienen op het terrein van FC Boshuizen hun shirt aan te houden; een ontbloot bovenlijf is niet toegestaan (behalve in de kleedkamer en voor een wissel). Dit geldt ook voor alle spelers van FC Boshuizen bij tegenstander.
 • Spelers

  • Verzamelen zich op tijd voor een wedstrijd of training.
  • Melden zich voor een training of wedstrijd tijdig af bij de trainer/coach.
  • Houden zich aan de door de vereniging gemaakte indeling van de kleedkamers bij trainingen en wedstrijden.
  • Dragen bij wedstrijden het officiële tenue van fc Boshuizen en dragen dat niet bij de training.
  • Beginnen de wedstrijd met schone schoenen en dragen gedurende de wedstrijd het shirt in de broek.
  • Dragen (door KNVB verplicht) bij wedstrijden en trainingen scheenbeschermers.
  • Beheersen zich in het veld en laten zich niet uitlokken.
  • Spelen alleen de bal en proberen de tegenstander niet te blesseren.
  • Volgen altijd de aanwijzingen van de scheidsrechter op en accepteren altijd de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Zijn medeverantwoordelijk voor teamgenoten.
  • Zijn medeverantwoordelijk voor het materiaal dat op de trainingen en in wedstrijden wordt gebruikt.
  • Gaan niet in discussie met tegenstanders of toeschouwer.
  • Geven na afloop de tegenstander een hand; de aanvoerder geeft ook de scheidsrechter een hand.
  • Houden zich aan de door de vereniging of door KNVB opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van gepleegde overtreding.
  • Nemen de kosten van door de KNVB aan hen opgelegde boetes en/of administratiekosten voor hun rekening; kosten als gevolg van ‘niet opkomen dagen’ bij een wedstrijd of een gestaakte wedstrijd zijn voor rekening van het team.
  • Maken hun voetbalschoenen schoon op de daarvoor bestemde plekken: buiten bij de daarvoor opgestelde borstels.
  • Douchen verplicht na de wedstrijden en trainingen (tenzij anders overeengekomen met de trainer/coach).
  • Laten de kleedkamer na gebruik netjes achter en richten geen vernielingen aan.
  • Bewaren ballen in een net/tas en ballen niet in kleedkamers, gangen of kantine.
 • Trainers / coaches

  • Geven altijd het goede voorbeeld.
  • Bepalen het tijdstip waarop spelers bij thuis- en uitwedstrijden en trainingen aanwezig moeten zijn.
  • Zorgen voor toezicht in de kleedkamer en zien er op toe dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten.
  • Brengen thee- en limonadekannen, eventueel verstrekte kistje voor waardevolle spullen en kleedkamersleutel, na gebruik terug naar de bestuurskamer of kantine.
  • Trainen en coachen hun team op een positieve manier.
  • Accepteren altijd de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Vullen het digitale wedstrijdformulier volledig en naar waarheid in.
  • Zorgen dat ballen die over het hek of een sloot worden geschoten (bij trainingen én bij wedstrijden) direct worden opgehaald.
  • Zorgen dat het trainings- en wedstrijdmateriaal na gebruik netjes wordt opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats; dat geldt ook voor de doelen.
  • Zien erop toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
  • Gebruiken geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het uitoefenen van hun functie.
  • Melden ernstige incidenten direct aan de coördinator, jeugdcommissie of bestuur.
  • Dienen nieuwe gesponsorde kleding en materiaal te bestellen via verantwoordelijke materiaalcoördinator van vv Hillegersberg.
  • Nemen bij direct rood of het staken van een wedstrijd zo spoedig mogelijk contact op met de secretaris ten behoeve van verplichte rapportage aan de KNVB.
 • Gebruik van de velden

  • Het is alleen toegestaan de velden te betreden voor de trainingen en wedstrijden. Over uitzonderingen beslist het Gemeentelijke Sportbedrijf.
  • Alleen spelers, leiders, trainers, scheidsrechters en grensrechters (in wedstrijd verband of tijdens trainingen) hebben toegang tot de velden. Toeschouwers blijven achter het hek/reclameborden rondom het veld.
  • Training vindt alleen plaats op de daarvoor bestemde (kunstgras)velden.
  • Na afloop van de training moeten alle trainingsmaterialen en doeltjes van het veld worden verwijderd.
  • Sleep niet met doelen over het kunstgrasveld maar til ze netjes op, dan blijft het veld zo lang mogelijk goed.
  • Plaats geen zware of puntige voorwerpen op het kunstgrasveld.
  • Draag geen schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes op kunstgrasvelden.
  • Voetbalschoenen moeten worden schoon gemaakt voor betreding van het kunstgrasveld.
  • Roken en open vuur is niet toegestaan op en rondom het kunstgrasveld.
  • Gebruik geen alcohol en/of glaswerk langs de velden.
  • Neem geen kauwgom, snoep, of ander eten en drinken mee op het kunstgrasveld; alleen water in bidons is toegestaan.
  • Schudt kleding altijd goed uit voordat u gaat wassen. fc Boshuizen is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachines door de zwarte rubber korrels.
 • Tot slot

  Leden (en ouders) die zich niet aan de regels houden kunnen rekenen op passende maatregelen met als uiterste mogelijkheid beëindiging van het lidmaatschap.
  De kosten van eventuele vernielingen e.d. die door u worden gedaan zullen op u of uw vereniging worden verhaald.

  FC Boshuizen stelt zich nimmer aansprakelijk voor vermissing van of schade aan uw spullen.