• Aanmelden senioren

  FC Boshuizen biedt diverse mogelijkheden om prestatiegericht of recreatief te voetballen waaronder: veldvoetbal (competitie op zondag of zaterdag), recreatievoetbal (op maandagavond), TODO: 7 tegen 7 voetbal (op vrijdagavond) en TODO: wandelvoetbal voor 60-plussers (op woensdagochtend).

  Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist.


  Machtiging
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan FC Boshuizen om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per maand*/ kwartaal*/ half jaar*/ jaar*, inschrijfgeld €10,00, boetes en eigen bijdrages voor activiteiten automatisch af te schrijven. De contributie wordt op de 27ste van de maand afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal FC Boshuizen de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.
  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. secretariaat FC Boshuizen of via secretaris@fcboshuizen.nl


  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Boshuizen van groot belang. Hoe wij de bescherming van uw persoponsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.

  Via onderstaande knop komt u op de KNVB website met het aanmeldformulier voor FC Boshuizen.

  LET OP: een aanmelding is nog geen inschrijving. Als er plaats is (lees hieronder verder) volgt na aanmelding de inschrijving.

  Aanmelden bij fc Boshuizen!

 • Indien er plaats is

  Na aanmelding ontvangt u, indien er plaats is en er geen andere belemmeringen zijn, het digitale inschrijfformulier. Op het inschrijfformulier plaats u uw handtekening. Bij het inschrijfformulier voegt u via uploading een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een recente (digitale) pasfoto voor de digitale spelerspas.

  Indien u eerder lid bent geweest van een andere voetbalvereniging moet op het inschrijffornulier het KNVB relatienummer worden vermeld (of de vereniging waar men het laatst lid is geweest). Bent u minder dan 3 jaar geleden lid geweest van een andere voetbalvereniging dan is voor overschrijving akkoord nodig van de oude vereniging.